Verktygstillverkning

Vakuumformningsverktyg kan tillverkas med flera olika tekniker. Vilken teknik och vilket material som används bestäms i samråd med kunden, där parametrar som serievolym och storlek på detaljen är de viktigaste.

För volymtillverkning är metalliska material att föredra. Aluminium används mest, antingen i gjuten form eller svetsad / bearbetad. För mindre verktyg används ofta en aluminiumfylld harts, som gjuts till önskad form.

Vid gjutförfarande krävs en modell, som kan tillverkas för hand eller från CAD-ritning med hjälp av NC-fräsning. Vilken metod som väljs, bestäms av krav på noggrannhet och produktens ekonomiska förutsättningar.

För prototyp- och lågvolymtillverkning kan träverktyg användas. Dessa har begränsad livslängd och lägre produktivitet, men kan ofta vara ett alternativ pga den låga investeringskostnaden. Efter eventuella modifieringar, som är relativt lätta att åstadkomma, kan träverktyget användas som gjutmodell för att tillverka ett eller flera produktionsverktyg.

 

  

Aluminiumverktyg      

 

Träverktyg