Tillverkning 

Vakuumformning är en formningsmetod som används inom termoplastsidan och räknas in under samlingsbegreppet varmformning. Principen för detta är att man med hjälp av värme bringar ett termoplastmaterial att bli plastiskt formbart. Därefter sträcks, eller draperas, det med hjälp av vakuum över ett formverktyg. Efter avsvalning på verktyget avformas produkten och efterbearbetas till slutgiltig form.

De vanligaste termoplastmaterial som används, är ABS, PMMA, PC, PE och PP.

Efterbearbetning har tidigare konventionellt utförts med bandsågar och handverktyg. Idag används styrda fräsmaskiner för att konturfräsa, bearbeta hål och konfektionera halvfabrikaten till färdiga produkter. Vinsten med styrd fräsning ligger i att en betydligt bättre kvalitet erhålls, ett jämnare produktionsflöde uppnås, och detta oftast till en lägre kostnad.