Historik 

Diling Teknik AB etablerades 1981 i Vilhelmina i Västerbotten. Företaget startades av Dan Lindström, som ett konstruktionsföretag inom allmän maskinkonstruktion. Tillverkning av modeller och prototyper var en naturlig utveckling av verksamheten. Omfattningen ökade successivt, till att sysselsätta tre konstruktörer och en modellsnickare.

1986 byggdes en fastighet, och i samband med detta införskaffades en vakuumformningsmaskin, för att stödja modell- och prototyptillverkningen.

En viss lokal omsättning på vakuumformningsdetaljer förekom från början, och en mer seriemässig tillverkning etablerades efterhand. Utvecklingen inom vakuumformningenbörjade svara för en allt större del av omsättningen, och sedan 1991 är vakuumformning det dominerande affärsområdet i företaget.

Under året 2001 köptes en större fastighet, som bättre svarar mot de ökade kraven. Detta innebar att lokalytan ökade till 1 600 kvm, och i och med detta gavs möjligheter att ordna en rationellare materialhantering. Konstruktionssidan har ändrat karaktär och inriktar sig numera mot produktutveckling och verktygskonstruktion mot kunder med termo- och härdplastprodukter. Detta sker numera i full 3D-miljö, med hjälp av Solid Works.

Sedan 1992 har företaget ett kontor i Skellefteå. Omfattningen på denna verksamhet har succesivt ökat, till att förutom försäljning även omfatta teknisk service som modell- och prototyptillverkning samt utvecklings- och konstruktionsarbete.