Formning 

Vid formning av termoplast värms materialet till en temperatur som gör det möjligt att med hjälp av vakuum sträcka, eller drapera det över ett verktyg. Formningen kan indelas i fem faser:

  1. Värmning
  2. Förformning
  3. Vakuumsättning
  4. Kylning
  5. Avformning

 

                

Materialet läggs in i maskinen.

 

Materialet fixeras med en klämanordning.

 

Värmning sker med elektriska element arrangerade i en ramp.

 
        

Vid förformningen sträcks materialet för att ge optimal godsfördelning.

 

Genom att vakuumsätta volymen mellan materialet och verktyget, sträcks materialet och antar verktygets form.

 

Efter avsvalning kan avformning ske. Materialet har då funnit sin nya form och kan efterbearbetas till en färdig produkt.