Egna produkter

Under de år som företaget verkat har ett antal egna produkter tagits fram inom skilda branscher. Vi kommer även framgent att arbeta med egna produkter och har tagit fram egna lösningar på förarmiljöer. Dessa kan appliceras på fordon, båtar osv.

Genom samarbetet med Strike Produktion har ett speciellt intresse ägnats åt produkter som innehåller både termo- och härdplastprodukter. Vi tillverkar som legoprodukt en manöverlåda, som innehåller en polyesterbotten med ett vakuumformat lock. Detta materialval ger en bra och kostnadseffektiv produkt.