Efterarbetning

De flesta detaljer som vakuum-formas skall efterbearbetas. För detta har man traditionellt använt handverktyg, men även utrustning som bandsågar och stans-utrustningar. Vad som dominerar idag är dock användandet av datorstyrda fräsar. De har en mängd fördelar som noggrannhet, repeterbarhet, snabbhet osv. Vår maskin har ett arbetsområde på 3 600 x 1300 x 850 mm, vilket innebär att vi kan bearbeta stora detaljer i dubbla stationer.

För att kunna fräsa en detalj på detta sätt, måste en fixtur tas fram. Denna fixtur håller arbetsstycket på noggrann position i fräsmaskinen. Slutresultatet är direkt beroende av fixturens noggrannhet.

För programmering kan två metoder tillämpas, dels direkt via en CAD-modell i 3D som används för att göra styrprogrammet direkt i datorn och dels via s.k. teach-in. Teach-in innebär att man spänner upp en färdigbearbetad produkt i en mätutrustning, och med en mätsond följer avsedd bearbetningskontur. Denna rörelse förs över till fräsmaskinen som istället för sond har en roterande fräs. Detta ger goda bearbetningsytor och detaljen behöver bara eftergradas.

 

     

Mätutrustning för definiering
av fräsbana

 

Fräsning av arbetsstycke

 

NC- fräs