Företaget 

Företaget är etablerat i Vilhelmina, och den huvudsakliga tillverkningen sker här.

Vi är också representerade i Skellefteå, där marknadsföring och teknisk support hanteras. Anledningen till denna uppdelning är att komma geografiskt närmare kunderna med dessa funktioner, och lättare kunna kommunicera. 

I de flesta fall finns marknadskontoret med i framtagningen av nya produkter, både i samarbete med kunder, för legotillverkning, och när det gäller framtagning av egna produkter.  När en produkt slussats fram till godkänt utfallsprov, tas kommunikationen helt över av fabriken så att beställningar, materialleveranser och fakturering sköts från Vilhelmina.